כלב logo

ילדים ישראלים

לוגו

פרוייקט וולנטרי לעמותה הנאבקת בגירוש ילדי העובדים הזרים.

עיצוב לוגו
    anova - web development team