כלב logo

למדא

לוגו

מאחורי למדא עומד בני אשר פתח מרכז לימודי של מקצועות הסטטיסטיקה

עיצוב לוגו- הלוגו בנוי מהאות למדא ובו בזמן מכיל בתוכו חץ המעיד על תנופה קדימה
    anova - web development team